View Single Post
Old 01-02-2010, 02:33 PM   #21
Tue
Guest
 
Posts: n/a
Default

Just a note to myself:

Som berättades i SFT 1/06 köptes ett flygplan av typ Nielsen & Winther Type Ab av den danske flygaren Albert Jarfelt. I maj 1919 besökte han AETA för att besiktiga den nya Thulinmotor som skulle monteras i planet. Leverans av flygplanet skedde till Buenos Aires och där kom det att användas vid en privat flygskola som drevs av Jarfelt. Flygplanets motor torde ha ingått bland dem som levererades av AETA till Nielsen & Winther i Köpenhamn och faller därför under exporten till Danmark.

http://www.artiklar.z-bok.se/Thulin.html


More about NW:

In August 1916 the tool company Nielsen & Winther opened an "Aeroplanafdeling" (aeroplane departement) on the Island Amanger next to Copenhagen where also the Orlogsværftet was located. Technical director became engineer H. Funch-Thomsen who was employed by Hansa-Brandenburg before.

First own designes were:
N&W Typ Aa - Nieuport-style single-seat fighter (Thulin rotary)
N&W Typ Ab - two-seater developement of the Typ Aa (Thulin rotary)
N&W Typ Ac - floatplane single-seater developement of Typ Aa (Thulin rotary)
N&W Typ Bd - challenge plane with 110 hp Scania-Vabis (Benz-'copy' not Daimler)

The machine, built in 1918, was sold to the Norwegian Navy beeing the first danish aircraft export. It has been wrecked in April 1919 already.

http://www.theaerodrome.com/forum/ai...nge-663-a.htmlSöndertäljen:

Södertelje Verkstäders Aviatikavdelning was situated in Södertälje in Sweden.

The aircraft started out as the Svenska Aeroplanfabriken H-2, four were ordered by the Swedish Marine on floats in December 1915, but SAF was closed down in February 1916 and was taken over by SW. The first aircraft was delivered in May 1916, but was never accepted because of poor performance, even if modifications were made up to February 1917. In August 1917 SW closed down its aviation department and the remains were sold to Thulin and the designation was changed to Thulin F, a name earlier used for an unfinished project, and in November the dismantled parts of the four aircraft were sold to Denmark, but only two were assembled.

http://www.theaerodrome.com/forum/ai...nge-246-a.html


Thulin = Le Rhone:
De skriver att motorerna "hade byggts på licens i Sverige av Thulinfirman och vid ett tillfälle lagrades omkring 700 i Adlershof". En del plan hade 110 hk Oberursel (också en kopia av Le Rhône), men "den Thulin-byggda motorn föredrogs, eftersom det material den var byggd av sades vara överlägset hemmaprodukten".

Om man sammanställer tillverkningsnummer för motorer av typ Thulin A och G framgår att av de cirka 500 tillverkade Thulin A-motorerna (Högsta kända tillverkningsnummer: A497) gick cirka 300 till Holland och omkring 100 användes i Danmark och Sverige. Ytterligare ett antal användes av AETA. Av de G-motorer som byggdes (tillverkningsnummer: G1001-G1055) levererades 40 till Holland.

Last edited by Tue; 01-02-2010 at 08:32 PM.
  Reply With Quote